הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

דו"ח מבקר העירייה / שרגא קלסון

מאת: מערכת עיתון הצבי writer
אודות הכתב: מערכת עיתון הצבי
תאריך: 2018-10-04 11:35:28

 

דו"ח מבקר העירייה / שרגא קלסון

מסע הבחירות לעיריית ערד בעיצומו. אתרי הרשתות החברתיות מופצצים בסירטונים וסיסמאות המשבחים את פעילויותיה של עיריית ערד ובראש פעילותו של מר ניסן בן חמו. פניתי בתגובה לאחד מסירטוני מסע הבחירות לראש העיר בשאלה מדוע דו"ח מבקר העירייה לא מתפרסם. תשובתו הייתה:

"דו"ח מבקר העירייה על פי החוק אמור להתפרסם בחודש נובמבר לאחר דיון במועצה וזאת אחרי תגובות המבוקרים, תגובת ראש העיר ודיונים בוועדת הביקורת."

 

אז בדקתי. והרי מה שקבוע במפורש בפקודת העיריות, סעיף 170 ג. הדן בדו"ח המבקר בסעיפים הבאים:

 

א. דו"ח המבקר יוגש לראש העיריה לא יאוחר מה 1 לאפריל (השנה הוגש החלק הראשון של הדו"ח כבר ב 1 לינואר 2018 החלק השני הוגש בהמשך אך בזמן שנקבע..

ג. ראש העיריה יגיש לועדת ביקורת וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצרוף הערותיו תוך שלושה חדשים מיום קבלתו את הדו"ח. כלומר אפריל מאי יוני הווה אומר לא יאוחר מסוף יוני.

ד. הועדה לביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה תוך חדשיים מהיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה. כלומר יולי אוגוסט.

ה. 2. לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה כאמור בסעיף קטן ד'...ימציא המבקר עותק הדו"ח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חדשים ממועד הגשתו לראש העירייה. השנה הוגש חלק א' של הדוח לראש העירייה כבר ב 1 לינואר 2018. לדברי ראש העיר ועדת הביקורת עדיין לא סיימה את עבודתה.

ו. לא יפרסם אדם דוח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו לפני שחלףהמועד שנקבעלהגשתו למועצה. הקובע הוא המועד שנקבע להגשת הדוח עם הערות ראש העיר ושל וועדת הביקורת ולא תאריך הגשתם.

 

כלומר מה 1 לספטמבר לכל המאוחר אין איסור, הווה אומר מותר, לפרסם את דו"ח המבקר.

מה 1 לספטמבר אדוני ראש העיר לא בנובמבר !!!

 

טענתו של מר ניסן בן חמו להתנות את פרסום הדו"ח בסיום עבודת וועדת הביקורת מונעת מהבוחר את הזכות החוקית לשקיפות על מנת להשוות בין ססמאות הבחירות על פעילויותיה של העירייה ועל ממצאיו החשובים של מבקר העירייה. וועדת הביקורת לפי טיעון זה יכולה לעכב את פרסומו של דו"ח זה כראות עיניה ואולי לפי רצונו של ראש העירייה. מר בן חמו טוען מעבר לכך שמטרת הדו"ח להביא לשיפורים תפעוליים ותפקודיים בעירייה. אכן נכון, אולם הזכות החוקית לשקיפות מחייבת שהדו"ח וההערות בעניינו יהיו גלויים לציבור שעליו להחליט ולגבש דעה לגבי תפקוד העירייה והעומד בראשה וזאת לפני הבחירות ולא אחריהן.

 

מה ההגיון והתועלת לבוחר לפרסם את דו"ח המבקר לאחר הבחירות

אלא אם כן יש כוונה להסתיר משהו מפניו!!!

 

 

מדוברות העיריה נמסר:

א.      דו"ח מבקר העירייה נמסר בחלקים כדי להקל על עבודת הביקורת.

ב.      המועד הסופי לדיון בדו"ח נקבע בהתאם למועד קבלתו במלואו.

ג.       הליך למידה ומתן תגובות לנושאי הדו"ח מתאפשר עד שבעה חודשים מקבלת הדו"ח (מחודש אפריל).

ד.      בחודשים ספטמבר-אוקטובר לא מתקיימות ישיבות מן המניין של מועצת העיר בשל תקופת הבחירות.

ה.      יו"ר ועדת הביקורת הינו חבר אופוזיציה, כך שאין לו עניין לעכב את פרסום הדו"ח, בניגוד למשתמע מהפנייה.

ו.       ישיבת המועצה הבאה תתקיים בחודש נובמבר. בישיבה זו ייערך כמקובל דיון בדו"ח המבקר.