הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

"מחמת הגנה מן הצדק"

מאת: מערכת עיתון הצבי writer
אודות הכתב: מערכת עיתון הצבי
תאריך: 2018-07-18 20:38:07

בית המשפט השלום בבאר שבע ביטל כתבי אישום כנגד 20 חסידי גור "מחמת הגנה מן הצדק"

ביום שלישי השבוע התקיים דיון החלטה בבית המשפט השלום בבאר שבע ובה הוחלט כי יבוטלו כתבי האישום כנגד 20 חסידי גור שהציבו בלוני גז ללא היתר בנייה

תגובת העירייה: " בית המשפט התעלם במפגיע מהסכנה לשלום הציבור בהצבת בלוני גז ללא היתר כנדרש בחוק".

שר הבריאות, יעקב ליצמן בפנייה אל היועץ המשפטי, אביחי מנדלבליט עוד בתאריך ה- 03.03.2016: "אולי לא חידדתי את בקשתי, לעכב את כל ההליכים בנושא, לאו דווקא בתיק זה ספציפית".

היועץ המשפטי לממשלה בתשובה: "לפי המידע שנמסר לי, גם ברשויות אחרות נאכפו במקרים מסויימים עבירות מאותו סוג... יש להקפיד על עצמאות שיקול הדעת של התביעה הפלילית ועל הניתוק שלה מן המערכת הפוליטית".

 

 

ירון רבינוביץ'

שופט בית משפט השלום בבאר שבע רון סולקין, ביטל ביום שלישי השבוע את כתבי האישום שהוגשו במסגרת עתירת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית ערד, וזיכה "בהגנה מן הצדק" את הנאשמים, 20 חסידי גור בעיר, שהואשמו בהצבת בלוני גז ללא היתר בנייה."בסיס הסיפור", אומרים גורמים בחסידות גור, "נמצא בעובדה שבעיר ערד מחוברים כל הבתים לתשתית גז תת קרקעית ולכן לא נעשה שימוש בבלוני גז כמקובל. מאחר ומחירי הגז התת קרקעי גבוהים מהממוצע התקינו כמה מחסידי גור בעיר בלוני גז תקניים כמו בכל הערים בארץ".

ביום שלישי, כאמור, ביקשו הצדדים מביהמ"ש השלום להכריע בנידון כאשר השופט דוחה על הסף את טענות העירייה ומבטל את כל כתבי האישום - 20 במספר, תוך שהוא מטיח האשמות קשות בהתנהלות התובעים העירוניים.

"בית המשפט מורה על ביטול כתבי האישום נגד הנאשמים", נכתב בהחלטת בית המשפט.
בנושא "אכיפה בררנית", טענו חסידי גור שהעירייה "חיפשה אותם", בית המשפט פסק חד משמעית:
"כבר נפסק, לא פעם, כי טענה של אכיפה בררנית דורשת הצגת תשתית עובדתית, במקרה דנן, לא הוצגה תשתית עובדתית מתאימה לתמיכה בטענה זו ועל כן, אין בידי בית המשפט לקבלה".

בהכרעת הדין ציין השופט על התנהלות העירייה כי "היא התנהגות בלתי סבירה של הרשות, הפוגעת, באופן קיצוני, בעיקרון הגינות פעולתה של הרשות ובעקרונות הצדק בהפעלת הסמכות הפלילית" וכן "מהווה פגם, אשר בנסיבות המקרה - יורד לשורש העניין, ומקים עילה עצמאית לביטול כתב האישום".

 

 

 

העובדות בכתב האישום אין מגלות עבירה

לשאלה האם הצבת מיכלי גז, ללא היתר, מהווה עבירה בניגוד לחוק, כתב בית המשפט:
" לאחר שבית המשפט עיין בטענות הצדדים ובהכרעת הערכאות השונות....מוצא לקבל טענת ההגנה ולהורות על ביטול כתבי האישום"

עוד כותב בית המשפט שאין זו קביעה חד משמעית:
"מבלי שיהיה בכך כדי לקבוע מסמרות בטענה, האם הצבת מכלי גז ללא היתר מהווה עבירה (אל אף שבית המשפט נוטה למסקנה כי אינה מהווה עבירה), אלא לנוכח התנהלות המאשימה (העירייה), מקימה לנאשמים הגנה המצדיקה ביטול כתבי האישום מטעמי צדק".

עוד אומר בית המשפט שאם העירייה הייתה מוציאה פרסומים שהיא מודיעה על כוונתה לשנות את מדיניות האכיפה בנושא זה, היה מקום לדון בשאלה המשפטית בדבר קיומה של העבירה. מכיוון שלא עשו כך נוצר מצב בו נפתחו הליכים פליליים נגד אזרחים אשר פעלו בצורה שאינה פלילית לדעתם.

בסיכום הדיון רשם בית המשפט:

"הליך שעניינו הפרת צו הפסקה שיפוטי, חלה החובה לחקור החשוד ולקבל את גירסתו, הפרה של חובה זו, בגינה עלולים הנאשמים למצוא עצמם צפויים לעונשים כבדים, מהווה פגיעה חריפה בתחושת הצדק וההגינות ומצדיקה כשלעצמה ביטול כתב האישום....משמעות כתבי האישום עלול להיות הטלת כתם פלילי על אזרחים מן היישוב אשר פעלו באופן שאינו חורד מהנהוג והמקובל במקומותיהם....לאור כל האמור מורה בית המשפט על ביטול כתבי האישום בכלל התיקים ובכותרת".

בית המשפט נתן את זכות הערעור לעיריית ערד והיא צפויה להגיש ערעור בימים הקרובים.

לעיתון הצבי הגיע מכתבו של שר הבריאות, יעקב ליצמן אל היועץ המשפטי, אביחי מנדלבליט מתאריך 03.03.2016 שבו הוא כותב:
"כהמשך לחומר שהעברתי אל כבודו, אולי לא חידדתי את בקשתי, לעכב את כל ההליכים בנושא, לאו דווקא בתיק זה ספציפית".
המכתב והדרישה להפסיק את ההליכים כנגד הנאשמים הגיע מכיוון ש- "העובדה שבכל הארץ אין כל אכיפה בנושא....אין שום תיק שמוגש ככתב אישום על הנחת בלוני גז שלא כחוק התכנון והבנייה....האם רק בערד חוק התכנון והבנייה נאכף?"
עוד מוסיף ליצמן סיבה נוספת לדרישתו מהיועץ המשפטי לממשלה:
 "....בערד עצמה ישנה אכיפה בררנית מטעם היועץ המשפטי של העירייה....בערד ישנם בלונים שלא הוגשו עליהם כתבי אישום של המגזר הכללי....כמה שזה נשמע הזוי, כך זה בפועל. סיבות אלו הביאו אותי לפנות אליך להפסיק את ההתעסקות בנושא".

היועץ המשפטי, אביחי מנדלבליט בתשובה לליצמן: "מכתבך הועבר להתייחסות הגורמים הרלוונטיים ולפי המידע שנמסר לי גם ברשויות אחרות נאכפו במקרים מסויימים עבירות מאותו סוג...האכיפה בערד נעשתה כלפי דיירים שהתקינו בלוני גז ללא היתר ללא קשר לזהותם אלא על פי שיקולים ענייניים...לאור האמור, לא מצאתי כי יש בטענות שהעלית להצדיק את התערבותי בהליך...שלא בשולי הדברים, אבקש להפנות את תשומת ליבך להקפדה היתרה שיש להקפיד על עצמאות שיקול הדעת של התביעה הפלילית ועל הניתוק שלה מן המערכת הפוליטית".

 

תגובת העירייה:

" בית המשפט העליון קיבל לפני כשנתיים את עמדת העירייה בנושא אכיפה נגד הצבת מסוכנת של בלוני גז, ופסק שכל תושב חייב בקבלת היתר כדי להציב בלוני גז סמוך לביתו.
למרות זאת, בית משפט השלום בבאר שבע קיבל השבוע החלטה בנושא הצבה מסוכנת של בלוני גז שנשענת על מספר שגיאות משפטיות קשות. לסכום שצוין כעלות עירייה אין שום אחיזה במציאות. לא בהחלטה המשפטית ולא בכלל.
בית המשפט התעלם במפגיע מהסכנה לשלום הציבור בהצבת בלוני גז ללא היתר כנדרש בחוק, וזאת למרות מספר גזרי דין שניתנו בעניין זה לרבות החלטת בית המשפט העליון שנדרש לעניין הצבת בלוני הגז בעיר ערד.
למרות מכתבי התראה, זימונים לחקירה וצווים שיפוטיים להסרת העבירות שנשלחו למפירי החוק לכאורה, ולמרות מספר הרשעות שניתנו באותו בית המשפטבגין הצבת בלוני גז ללא היתר, בית המשפט בחר לבטל את כתבי האישום שהגישה העירייה בנימוק ש "לו הייתה הרשות המקומית מפרסמת, ברחבי העיר, קול קורא... בנושא זה ומאפשרת לציבור לטעון...", כלומר, שהעירייה לא שאלה לדעתו של התושב אם הוא מרשה לה לאכוף את החוק נגדו.
ראוי לציין כי בית המשפט קבע שאין מדובר באכיפה בררנית כפי שטענו הנאשמים, כולם מחסידות גור.
עיריית ערד מכבדת את החלטת בית המשפט, אך לדעתה הדרישה לשאול את דעתם של מפרי חוק לגבי נהלי אכיפה היא שגיאה משפטית חמורה.
העירייה תלמד את ההחלטה לעומקה ותערער כבר בימים הקרובים על פסק הדין בבית המשפט המחוזי, משום שאכיפת חוק התכנון והבנייה אינה עניין של "שיתוף ציבור" אלא של התנהלות לשמירה על הסדר הציבורי ובטיחות כלל התושבים.
במבחן התוצאה, אין כיום בלוני גז המוצבים ברחובות ומהווים סכנה לשלום הציבור בזכות פעילותה של העירייה. העירייה תמשיך לפעול ולאכוף למען שמירת הסדר והבטיחות במרחב הציבורי."