הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

בגיליון הקודם בדקנו את רמת הנוכחות בישיבות מועצת העיר. השבוע עיתון הצבי בודק:

מאת: מערכת עיתון הצבי writer
אודות הכתב: מערכת עיתון הצבי
תאריך: 2018-02-22 14:24:11

עד כמה מקפידים חברי המועצה להשתתף בוועדות העירייה? אילו וועדות הכי פעילות? ואילו וועדות לא התכנסו בכלל?

ירון רבינוביץ'

פעילותם של חברי מועצת העיר אמורה להתמקד בשני מישורים.
הראשון, שנבדק בשבוע שעבר, הוא בישיבות החודשיות של מועצת העיר (ישיבות המליאה), שם מתקבלות ההחלטות על מדיניות ותקציבים.
מליאת מועצת העירייה אם כן, היא הזירה הפומבית להשמעת הצהרות פוליטיות, ליזום פעילות עירונית לטובת תושבי העיר ולהתמודדות על תשומת הלב המיידית של הציבור והתקשורת.

כאשר יש לבחון עניינים לגופם, לברור בין אלטרנטיבות, לקבוע נהלי עבודה, להתוות מדיניות ולנסות למצוא פתרונות מעשיים ההולמים את הצרכים האמיתיים, יש לדון בדברים וכאן אנו נכנסים אל המישור השני, שם נדרשים חברי המועצה לפעילות בוועדות העירוניות.

הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי-מקצועי של הרשות המקומית בו נפגשים נבחרי הציבור, יחד עם חברי הנהלת העירייה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות, להשמעת הדעות, על מנת לדון, לקבל החלטות ולקבוע את המדיניות. הוועדה היא הזירה המתאימה ביותר לפעולת נבחרי הציבור, בה הנבחרים יכולים להשפיע ולבקר את הנעשה, ברוח מצע רשימותיהם והבטחותיהם לבוחריהם.
בכל עירייה במדינת ישראל חובה להקים את הוועדות הבאות:
וועדה מקומית לתכנון ובניה (מליאת מועצת העירייה); וועדת משנה לתכנון ובנייה; וועדת מכרזים; וועדת בטחון; וועדת מל"ח (משק לשעת חירום); וועדת הנחות; וועדת ערר על שומת הארנונה; וועדת תמיכות; וועדה לענייני ביקורת; ו-וועדת כספים.
ישנן עוד וועדות, שהעירייה יכולה להכריז עליהן כוועדות חובה.
השאלה הגדולה היא, האם נבחרי הציבור אכן פועלים בוועדות אלו.

בכל ישיבה יש לרשום בפרוטוקול את שמות חברי הוועדה הנוכחים בישיבה, את מהלך הדיונים ואת תוצאות ההצבעות. יו"ר הוועדה הוא, כאמור, האחראי לניהול התקין של הפרוטוקול. החלטות הוועדות טעונות אישור מועצת העירייה, אלא אם כן, משתמעת מן החוק הוראה אחרת. לפי דרישת יושב ראש הוועדה, יועמדו פנקסי העירייה ומסמכיה לרשותה של הוועדה בזמן ישיבתה, אם הם נוגעים לנושא שעל סדר יומה של הוועדה.

ישנן וועדות שמוגדרות בחוק כ-'וועדות חובה' וישנן 'וועדות רשות'. חשוב להדגיש כי בשני המקרים לא מדובר בעבודת העירייה השוטפת אלא בוועדות שאמורות להעלות המלצותיהן לראש העירייה ולישיבת המליאה של מועצת העיר.
וועדות העירייה מורכבות מ 4-6 חברי מועצה ובנוסף נציגי ציבור מקרב התושבים. מפתח החברים בוועדות נקבע על פי החלוקה לסיעות הפוליטיות במועצת העיר באופן יחסי למספר חברי המועצה של כל סיעה.

עיתון הצבי עיין בפרוטוקולי הוועדות של שנת 2017 , בדק ומצא שהשתתפותם של חלק מחברי המועצה אינה מרשימה במיוחד. שוב, הנתונים, הם נתונים שכל אחד מתושבי ערד יכולים לגשת אליהם ולבדוק מה חבר המועצה שלו עושה למענו, הן בוועדות והן במליאה.
עוד נמצא, שחלק מוועדות החובה, כלל לא התכנסו בכל מהלך שנת 2017, דבר מפתיע למדי.

יש לציין שחברי המועצה, למעט ראש העיר וסגני ראש העיר בשכר, מכהנים בתפקידם בהתנדבות, לאחר שנבחרו לכהונתם על ידי תושבי העיר בבחירות למועצת העירייה ועל כן, נבדקת רמת פעילותם והיקף השתתפותם בדיוני הוועדות בהן הם חברים.

מועדי כינוס ישיבות, בוקר או ערב?

טענה בולטת הנשמעת מחברי מועצה שונים מתייחסת למועד פעילות הוועדות. אותם חברי מועצה מדברים על כך שישנן מספר וועדות שמתכנסות בבוקר ושאין להם, חברי המועצה יכולת להגיע לישיבות אלה. בדקנו גם כיצד נקבעות שעות ההתכנסות של הוועדות וכך נמסר לנו מהעירייה:

"וועדות העירייה מורכבות בדרך כלל מחברי מועצת העיר שהם אנשים פוליטיים, מנציגי ציבור שהם תושבים מן השורה וכן מאנשי מקצוע שברובם הם עובדי עירייה וחלקם מגיעים כנציגי משרדים ממשלתיים, מגופים מוסדיים ומכוחות הביטחון.
מועדי הישיבות נקבעים בדרך כלל על פי ההרכב היחסי של הוועדה. אם ברובה היא מורכבת מחברי מועצה כגון ועדת הכספים או ועדת המכרזים אז ישיבותיה מתקיימות בשעות הערב הנוחות לחברי המועצה. לעומתן, ישנן ועדות שרובן המוחלט מאויש באנשי מקצוע, הן עובדי עירייה והן בעלי תפקידים מחוצה לה, וישנה נציגות של חבר אחד או שניים ממועצת העיר. למשל וועדת מל"ח, וועדת הקצאות, וועדת תמיכות וכדומה. ישיבות אלה מתקיימות בשעות הבוקר, במהלך יום העבודה של רוב מוחלט של החברים עובדי עירייה. הרי אין בזבוז כספי גדול מאשר לזמן עובדי עירייה בשכר שעות נוספות כאשר הישיבות יכולות להיערך בשעות הבוקר".
הוועדות שעיתון הצבי בדק, הן הוועדות המתכנסות בערבים.


מדד הנוכחות בכל וועדה:
יש לציין שהנתונים נלקחו מהפרוטוקולים של וועדות החובה בעירייה.
וועדות החובה בעירייה חייבות להתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים, על פי האמור בסעיף 166(אא) לפקודת העיריות.כלומר לפחות 4 פעמים בשנה.
הרשימה לפניכם:

וועדת הכספים- הוועדה שדנה בענייני התקציב העירוני, סדרי עדיפויות כלכליות וקביעת מדיניות. וועדה זו התכנסה לעשרה מפגשים במהלך שנת 2017. סגן ראש העיר ומ"מ דודי אוחנונה (יו"ר הוועדה) וחבר המועצה עופר ארצי נכחו בכל הישיבות. סגן ראש העיר, אלי מצליח, נעדר מישיבה אחת וראש העיר לא הגיע לשלוש ישיבות. חברי האופוזיציה, יצחק וויס ואברהם ארנרייך נעדרו מכל 10 ישיבות הוועדה.

וועדת המכרזים- הוועדה שדנה בהתקשרויות הכספיות של העירייה מול קבלנים וספקי שירות. חברי הוועדה בוחנים ומחליטים לגבי ההצעות הכספיות השונות שמוגשות מול מכרזי העירייה. וועדת המכרזים התכנסה 20 פעמים במהלך שנת 2017. יו"ר הוועדה, חברת המועצה ריקה צמח, נכחה בכל הישיבות. סגן ראש העיר, אלי מצליח נעדר מ- 3 ישיבות, חבר המועצה עופר ארצי נעדר מ 5 ישיבות, חברת המועצה פלורי שטרלינג השתתפה במחצית הישיבות. חבר המועצה משה קווס השתתף בשתי ישיבות בלבד וחבר המועצה מתי רוז נכח גם הוא בשתי ישיבות בלבד.

וועדת הנחות בארנונה – חברים בה חברי המועצה מתי רוז (יו"ר), אברהם ארנרייך וקוסטיה קוצ'נוב. וועדה זו התכנסה 3 פעמים במהלך השנה וקוצ'נוב היחיד שנעדר מישיבה אחת.

וועדת ביקורת– וועדת זו עוסקת במהלך השנה בממצאי מבקר העירייה ובדו"ח השנתי המתגבש. בוועדה זו חברים שלושה: ברוך שלסר (יו"ר), חיים מזרחי וקוסטיה קוצ'נוב.
מדד הנוכחות: ארבע פעמים התכנסה הוועדה במהלך השנה, חיים מזרחי לא הגיע לשתיים מהישיבות, קוצ'נוב לאחת.

וועדת בנין ערים–וועדה העוסקת בתכניות פיתוח, הנדסה ותשתיות. יו"ר הוועדה הוא ראש העיר, עו"ד ניסן בן חמו, וחברים בה 7 חברי מועצה ועוד מספר אנשי מקצוע. הוועדה התכנסה 10 פעמים במהלך השנה, כלומר כאחת לחודש כמתבקש בחוק, למעט חודשי הקיץ. ניתן להוסיף לכאן את וועדת רשות רישוישהתכנסה בראשות ראש העיר, 15 פעמים במהלך בשנה האחרונה לעבודה משלימה של וועדת בנין ערים. בדיקת הנוכחות בישיבות וועדה זו מעלה כי: סגן ומ"מ ראש העיר דודי אוחנונה וחבר המועצה ברוך שלסר נכחו בכל הישיבות, ראש העיר נעדר מישיבה אחת , סגן ראש העיר אלי מצליח נעדר מישיבה אחת, פלורי שטרלינג החסירה 3 ישיבות, חבר המועצה משה קווס השתתף  ב 4 ישיבות בלבד, פחות ממחצית הישיבות וחיים מזרחי הגיע ל 2 ישיבות בלבד מתוך 10 ישיבות של וועדת בניין ערים שנערכו בשנה שעברה.

וועדת חינוך– וועדה משותפת של חברי מועצה ואנשי חינוך בעיר. יו"ר הוועדה הוא ראש העיר, עו"ד ניסן בן חמו. וועדת החינוך התכנסה השנה פעמיים בלבד!

וועדה לאיכות הסביבה– וועדה שעסקה בשנים האחרונות בין היתר בפרויקט מחזור האשפה, הטמנת פחים אסתטיים במקום פחי הצפרדעים, ועוד. השנה התכנסה הוועדה בראשות סגן ומ"מ ראש העיר, דודי אוחנונה, פעמיים בלבד!

וועדת תנועה ובטיחותבדרכים– יו"ר הוועדה, סגן ומ"מ ראש העיר דודי אוחנונה, כינס את הוועדה 4 פעמים במהלך 2017 לדיונים על תשתיות כבישים, כיכרות תנועה ופניות מתושבים.

וועדת ביטחון– יו"ר הוועדה הוא משה מזרחי. וועדה זו לא כונסה במהלך 2017.

הוועדה לקידום מעמד הילד– יו"ר הוועדה הוא אברהם ארנרייך, וועדה זו לא כונסה במהלך 2017.

וועדה למאבק נגע הסמים– יו"ר הוועדה הוא יצחק וויס, וועדה זו לא כונסה במהלך 2017.

וועדת קליטה ועלייה– יו"ר הוועדה הוא חיים מזרחי, וועדה זו לא כונסה במהלך 2017.

וועדת הנצחה– יו"ר הוועדה ולד סנדלרסקי, הוועדה לא כונסה במהלך 2017.

וועדת רווחה– זוהי אמנם וועדת רשות אך הנגיעה שלה לתושבים היא הכרחית.
 יו"ר הוועדה קוסטיה קוצ'נוב, בישיבה היחידה שקיימה הוועדה נכח גם חבר המועצה ארצי. נעדרו גם מישיבה זו, ריקה צמח, ולד סנדלרסקי ומתי רוז.

 

לסיכום
צריך לציין שוב, שחברי המועצה עושים את עבודתם בהתנדבות, אך זה לא תירוץ להתחמק מפעילות למען התושב שכן, הם נבחרו בהתאם להצהרותיהם שיפעלו למען הבוחרים שלהם ופעילות בוועדות העירייה יכולות להשליך אור ולתת חותמת על פעילותם.
עוד צריך לציין, שישנם חברי מועצה, שפועלים ללא לאות למען התושבים גם בדרכים אחרות ומגוונות שאותם אין אפשרות לבדוק אלא על פי הצהרותיהם. הנתונים מובאים לפניכם ישירות מהפרוטוקולים המפורסמים לאחר שהוועדות מתקיימות ואתם, התושבים, יכולים לבדוק מי מגיע לוועדות החשובות לכם.
עוד ניתן לראות שישנם חברי מועצה שלזכותם חברות במספר רב של וועדות והם מקפידים להשתתף בישיבותיהן. לעומתם, ישנם חברי מועצה שחברים בוועדה אחת או שתיים בלבד, וגם בהן הם אינם מפגינים נוכחות מרשימה. ישנם גם חברי מועצה שאינם נוטלים כלל חלק בעבודת הוועדות. הבולטים ביניהם הם חבר המועצה, ולד סנדלרסקי, שהשתתף בישיבה אחת של וועדת החינוך ולישיבה הבודדת של וועדת הרווחה, לא הגיע כלל. נוכחותו של חבר המועצה, ביטמן, בכל פעילות הוועדות העירוניות מסתכמת בהשתתפות בישיבה אחת של וועדה אחת (וועדת מלגות והנחות בחינוך) בכל שנת 2017 .
עוד מצאנו שישנם וועדות חובה שעל פי חוק היו צריכות להתכנס לפחות פעם ב-3 חודשים, וועדת ההנצחה (ולד סנדלרסקי), וועדת הביטחון (משה מזרחי), הוועדה לקידום מעמד הילד (אברהם ארנרייך), וועדת קליטה ועלייה (חיים מזרחי) ו- הוועדה למאבק נגע הסמים (יצחק וייס) שלא התכנסו כלל.

עיתון הצבי פנה לתגובות מחברי המועצה:

ראש העיר, עו"ד ניסן בן חמו: "ההשתתפות בוועדות היא חלק מרכזי בפעילותו של חבר מועצה, שהוא בעצם נבחר ציבור שאמור להתוות מדיניות ושם יש לו הזדמנות אמיתית לומר את דברו. לצערי, ישנם חברי המועצה שלא מרבים להגיע לישיבות מועצה ולא תמיד מייחסים חשיבות לוועדות ולכן נוכחותם אינה באה לידי ביטוי. מבחינתי כמחזיק תיק החינוך, נושא החינוך מטופל באופן יום-יומי ואני מעורב בכל התהליכים במערכת - ואנו רואים את התוצאות. אני בהחלט לוקח על עצמי את עניין וועדת החינוך שלא התכנסה מספיק פעמים לטעמי. "

 

חבר המועצה, מתי רוז: "וועדת הארנונה בשנים האחרונות עסקה לצד טיפול בתושבים והבקשות להנחה בארנונה להורדת זמן ההמתנה לתשובות לבקשות באופן משמעותי.
כל הבקשות כיום מטופלות ללא דיחוי לעומת שנים עברו. לשמחתי כל עת שהוועדה מתכנסת אנו מסיימים לטפל בכל הבקשות הממתינות ולכן כינוס הוועדה פעם נוספת מתבצע לאחר הצטברות פניות נוספות או נושאים שנמצאים על סדר היום.
בוועדת הארנונה שבראשותי, ישנה הצלחה גדולה בהחזרת ומחיקת חובות אבודים של מיליוני שקלים לעירייה (שהעירייה לא הצליחה לגבות) כאשר המחיקה של אותם חובות, מאפשרת לעיריית ערד לקבל תקציבים ממשרד הפנים.
לאחרונה, בעקבות פגישות שלי עם משפחות חד הוריות עלה הצורך להעלות על סדר היום את הנושא של החרגת אותן משפחות מסעיף הרכב המגביל מאוד את האפשרות לתת הנחה. במליאה הקרובה תעלה הצעה זו לסדר היום.
לעניין וועדת המכרזים, הייתי בהרבה יותר משתי ישיבות, צריך לבדוק את הרישום."

דודי אוחנונה, מ"מ ראש העיר וסגנו: "הוועדה מתכנסת עפ״י בקשה של חברי הוועדה שהם
היחידה הסביבתית לאיכות הסביבה, נציגי העמותות לשמירה על הסביבה וחברי מועצה.
מעבר לישיבות במסגרת הוועדה, התקיימו שני ישיבות במסגרת מועצת העיר מתוך מחשבה שהנושאים שנדונו הם סביבתיים חשובים וכדאי להציג אותם מול כל חברי המועצה ולא רק מול חברי הוועדה."

חבר המועצה, מנו ביטמן: "הרישום בפרוטוקול שהייתי נוכח בוועדת מלגות והנחות בחינוך הינה טעות שכן לא הייתי נוכח גם בוועדה זו. אינני מוזמן לאף וועדה כבר למעלה משנתיים. ראש העיר הדיח אותי מכלל הוועדות. אם אינני חבר וועדה ואני לא מוזמן, כיצד אוכל להגיע?"

את חברי המועצה, ולד סנדלרסקי, אברהם ארנרייך ויצחק וייס לא ניתן היה להשיג.
עד לסגירת הגיליון לא התקבלה תגובה מחבר המועצה משה קווס ומחברת המועצה ריקה צמח.