הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

תכנית מתאר ערד ומכרה הפוספט

מאת: מערכת עיתון הצבי writer
תאריך: 2012-03-22 15:02:14

תכנית מתאר ערד ומכרה הפוספט
"תכנית מתאר ערד ומכרה הפוספט"

בחמישה במרץ התכנסה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה כדי לדון בתוכנית המתאר של ערד ולהחליט אם להפקידה להמשך תהליך האישור במועצה הארצית לתכנון ובנייה. התוכנית לא הוצגה בפני הציבור בערד ולא הובאה לדיון משתף ציבור. איש גם לא טרח להודיע לתושבי ערד שהתוכנית תידון במועד הנקוב. בכל זאת נודע הדבר לתושבים וכעשרה מהם הגיעו לשמוע את הדיון בתוכנית.

מנדי רוזנברג, המתכנן, הציג באופן מרתק את התפיסה שהנחתה את המתכננים בעצבם את דמותה העתידית של העיר. התוכנית מושתתת על עקרונות שבחר הציבור בערד במהלך יומיים של תהליך "המרחב הפתוח", בטרם החל התכנון. התושבים בחרו בעיר מדברית, עיר תיירות ועיר רב-תרבותית.

בהמשך, עלתה מפת התוכנית ובה משבצת המסומנת למכרה הפוספט, שבסמוך לעיר. כמענה לשאלה שהעלתה ראש העיר – מדוע שדה הפוספט מסומן בתוכנית המתאר? השיבו המתכננים שסימון זה הוצב בפניהם כעובדה על ידי הוועדה המחוזית, כחלק מתוכנית מתאר מחוזית משנת 2000. עוד ציינו המתכננים שהם הקדישו בנספח 2 של התוכנית את נימוקיהם להתנגדות למכרה האמור. בהתנגדות הם מציינים, כי: 

"ככלל, כריית פוספט בשדה בריר אינה עולה בקנה אחד עם התוכנית לטיפוח ערד כעיר קולטת תיירות... לאור זאת, אנו ממליצים להימנע מביצוע עבודות כרייה בשדה בריר." (מתוך תכנית המתאר לערד, פרק כרייה וחציבה).

בנקודה זו של הישיבה החל סבב בין המשתתפים וכל הדוברים, ובראשם ראש העיר, טלי פלוסקוב, ציינו והתריעו כי עתידה של ערד כפי שהוא מצטייר בתוכנית אינו יכול לשכון יחד עם מכרה מכל היבט אפשרי. כעיר שייחודיותה תישען על נופים, אוויר קסום ואיכות חיים; על ענף התיירות כאחד מענפי התעסוקה החשובים והמקיימים; וכן כעיר שאמורה להוות מקום אטרקטיבי למשפחות, אין היא יכולה לדור בכפיפה אחת עימו.

התמונה שעלתה מתוך הדיון הייתה של עיר נקייה, מקיימת, נעימה, ללא הפרעות ומטרדים שעלולים להפכה לכזו הדוחה משתקעים ולנעזבת על ידי תושביה. בפרט, אמורים הדברים לאור השאיפה האחרונה למתג אותה כעיר של ספורט אתגרי.

בעת ההצבעה, הוחלט להפקיד את התוכנית ולהחריג ממנה את השטח המיועד למכרה כדי שלא לעכב את קידומה. עם זאת, היה ברור שלו הסמכות הייתה בידיהם, היו חברי הוועדה מבטלים כליל את היעוד הנ"ל המאיים על העיר.

עכשיו צריך להזמין את המתכננים ולקיים דיון פתוח בפני הציבור בערד. חשוב שגם התושבים ילמדו עתה את התכנית וישיגו השגות לגבי מהלכים שאינם ברורים להם או נראים להם שגויים. או לחליפין, ישבעו רצון ויתמלאו גאווה לאור העתיד היפה המצפה לה.

חשוב לחזור ולהדגיש שמעולם לא הצטיירו הדברים כנגד שדה פוספט הנושק לעיר באופן ברור וחד משמעי מכפי שהצטיירו בפורום חשוב זה. יש לקוות שהועדה המחוזית תתמיד בהתנגדותה זו גם לתכנית המכרה עצמה, כשזו תובא אל שולחנה.