הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

השלכת פסולת בשטחים פתוחים

מאת: מערכת עיתון הצבי writer
אודות הכתב: מערכת עיתון הצבי
תאריך: 2018-12-26 19:48:06

תוגבר האכיפה נגד השלכת פסולת בשטחים פתוחים
גורמי איכות הסביבה, עירייה, משטרה ופיקוח התכנסו לבניית תכנית פעולה
ירון רבינוביץ'

מפגש רב משתתפים בנושא אכיפה נגד פסולות המושלכות בשטחים הפתוחים התקיים בשבוע שעבר במרכז הצעירים, בהשתתפות היחידה לאיכות הסביבה ונציגי עירייה, משטרה ופיקוח. מטרת הפגישה הייתה קידום שיתופי פעולה של כלל הגורמים הפועלים בשטח למיפוי מפגעים ומפגעים וכן במידת האפשר, מציאת פתרונות מעשיים למיגור התופעה. לאחרונה אנו עדים לתופעה ארצית חמורה שבה פסולות רבות מושלכות בכל מקום בשטחים העירוניים ובשטחים הפתוחים. הפסולות נערמות ובאזורים מסוימים אף נשרפות. הנזקים הם רבים וחלקם אף מסוכנים.
השלכת פסולת יוצרת פגיעה בשטחים פתוחים ובערכי טבע ונוף - פגיעה חזותית, ניקוזית ואקולוגית. לצורך טיפול וניקוי פסולות מהאזורים הפתוחים דורש השקעת כספי ציבור לטובת העניין.
תוצרי לוואי נוספים של השלכות פסולות הם זיהום קרקע, זיהום מים עיליים ומי תהום עקב חלחול מזהמים, ירידת ערך הנדל"ן, אובדן ערך הקרקע ואיבוד השטחים התיירותיים.
בנוסף, זהו מוקד משיכה למזיקים כגון: זבובים, יתושים, מכרסמים, לשמניה ועוד, וכן למינים פולשים המזיקים למערכת האקולוגית הטבעית.
בישיבת העבודה שהוגדרה כ"שולחן עגול" לאור ריבוי השותפים למאבק, הוחלט כי תבנה יחידת אכיפה פנימית, וכן הכניסה לערד תהיה מרושתת במצלמות לשם מעקב ואכיפה ובנוסף יגויסו מפקחים נוספים לטובת העניין. בהמשך, תינתן אפשרות לאזרחי האזור להיות נאמני ניקיון ובעקבות כך יוכלו לפקח ולדווח למשרד לאיכות הסביבה באופן דיגיטלי וישיר. עוד סוכם כי יתקיים שיתוף פעולה בין המשטרה הכחולה והירוקה על מנת ליצור הרתעה משמעותית יותר.