הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

האיסור להעסקת בני נוער באתרי הבנייה מגיע לאישור הכנסת

מאת: מערכת עיתון הצבי writer
אודות הכתב: מערכת עיתון הצבי
תאריך: 2018-07-12 13:10:19

שר העבודה והרווחה חיים כץ הגיש ביום שני השבוע ליו"ר ועדת עבודה והרווחה את התקנות שגיבש בנושא. מדובר באיסור גורף על כל עבודה המתקיימת בזיקה לבנייה, למעט בני נוער המועסקים במסגרת חניכות או הכשרה מקצועית.    

 

 

לאור היקף התאונות של פועלי בניין ובהוראת שר העבודה והרווחה חיים כץ, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית החל בשבועות האחרונים לגבש תקנות למניעת העסקת בני נוער באתרי הבנייה.

לקראת חופשת הקיץ, יצא משרד העבודה והרווחה בתוכנית להגנה על בני הנוער המועסקים באתרים ופרסם להתייעצות הציבור מסמך המציג את החלופות האפשריות לאופי איסור העבודה. בין החלופות המובילות היו איסור עבודת בני נוער באתרים רווים (בנייה למגורים) אשר נחשבים מסוכנים יותר בשל אופי העבודה בגובה ואתגרי ניהול הבטיחות המורכבים שבהם, ואיסור עבודת בני נוער באופן גורף בכל סוגי אתרי הבנייה. לאחר עיבוד המידע התקבלה תמונת מצב לפיה חלופת האיסור הגורף הינה החלופה הטובה ביותר, חלופה שקיבלה את תמיכתו של השר. עם זאת, לחלופה זו התקבלה הסתייגות – יתקיים איסור גורף למעט העסקה הנעשית על פי חוק החניכות, תשי"ג-1953, או במרכז להכשרה מקצועית לנערים כמשמעותו בסעיף 1(ב)(3) לחוק. יש לציין כי רוב ההכשרה המקצועית והחניכות באתרי הבניה מתבצעות בקשר לעבודות החשמל. בנושא זה המשרד סבור, כי באיזון שבין שמירה על בני הנוער מהעסקה לא מפוקחת בעבודות בנייה אשר עלולה להביא לפגיעה בשלומם, לבין המשך הכשרתם, דרך המלך הינה הטלת איסור גורף למעט במקרים בהם הנער מועסק במסגרת חניכות או הכשרה מקצועית. עם כניסת התקנה לתוקף יתגבר המינהל את האכיפה בנושא העסקת בני נוער באתרי בניה עם כל הכלים שעומדים לרשותו – צווי  בטיחות, עיצומים כספיים ואכיפה פלילית.

לצד איסור גורף על העסקת בני נוער באתרי בניה, המשרד יוצא בקמפיין הסברתי מקיף שפונה להורים ולמעסיקים במגזר הערבי כדי שימנעו את העסקתם של ילדיהם באתרי הבנייה. בני הנוער מהמגזר הערבי מהווים אחוז משמעותי מכלל בני הנוער המועסקים באתרי הבנייה. בנוסף, ועד שיושלם תיקון התקנה, משרד העבודה והרווחה שם  דגש מיוחד על אכיפת תעסוקת בני נוער בעבודות בנייה שאסורות להם גם היום, כגון איסור עבודה בגובה (אשר מהווה 64% מהתאונות הקטלניות) ואיסור נשיאת משקלים כבדים. האכיפה מתבצעת בשיתוף עם המוסד לבטיחות וגיהות אשר מבצע הדרכות בנושא באתרי הבנייה השונים.

שר העבודה והרווחה חיים כץ: " סביבת העבודה באתרי הבנייה היא פצצה מתקתקת לבני נוער ועד שהיזמים והקבלנים לא יפנימו את הלך הרוח החדש וישקיעו כנדרש בבטיחות, אני לא שקט עם עבודת הנערים באתרים. חוסר הציות לחוק וניהול הבטיחות הלקוי של קבלנים רבים, הביאו אותי למסקנה כי קיים הכרח לאיסור גורף של כניסת נער לעבודה באתר בנייה, רק כך נוכל להרחיק את הסיכון מבני הנוער ולהבטיח כי ישובו בשלום לספסל הלימודים לאחר חופשת הקיץ. נמשיך לפעול על מנת לצמצם את מספר הנפגעים בענף הבינוי, בתיקוני חקיקה נוספים, בהגברת הפיקוח והאכיפה והרחבת המודעות בקרב עובדים ומעסיקים כאחד לסיכוני הבטיחות באתרי הבנייה".

לשים מתחת לתקנות

דברי הסבר

הרקע שהוביל להתקנת תקנות אלה מעוגן במסמך השפעה רגולטורית  RIA(מצ"ב) - אשר בחן 3 חלופות שונות - והועבר להערות הציבור, ובכלל זה פעילים חברתיים, מגזר שלישי, נציגי מעסיקים ועובדים ותנועות נוער.

ככלל, הציבור תומך בחלופה השנייה, לפיה יוטל איסור גורף להעסקת בני נוער בעבודות בנייה באתרי בניה, תוך שחלק מהציבור חשב שיש מקום להחריג בני נוער המועסקים על פי חוק החניכות, תשי"ג-1953, או במרכז להכשרה מקצועית לנערים כמשמעותו בסעיף 1(ב)(3) לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953.

המשרד סבור אף הוא, כי באיזון שבין שמירה על בני הנוער מהעסקה לא מפוקחת בעבודות בנייה באתרי בנייה אשר עלולה להוביל לפגיעה בשלומם ובטיחותם, לבין המשך הכשרתם על פי חוק החניכות או במרכזים להכשרה מקצועית (והמהווים עוגן מרכזי בפעילות זרוע העבודה של המשרד), דרך המלך הינה הטלת איסור גורף למעט במקרים בהם הנער מועסק במסגרת חניכות או הכשרה מקצועית.