הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

ניסיון ההדחה שכשל

מאת: מערכת עיתון הצבי writer
אודות הכתב: מערכת עיתון הצבי
תאריך: 2018-04-25 20:22:16

ניסיון ההדחה שכשל
"ניסיון ההדחה שכשל"

 

בית המשפט המחוזי בבאר-שבע הביא לביטול ניסיון ההדחה של חברת המועצה, ריקה צמח, ממועצת עיריית ערד

כזכור, בעקבות ניסיון של ראש העיר להביא להדחתה של צמח, בשל טענה בדבר היעדרות ממספר ישיבות מועצה שמן המניין, הגישה האחרונה עתירה מנהלית באמצעות, עו"ד אדיר בנימיני, מרמת-גן.

בעתירה טענה צמח לאי חוקיותו של הליך ההדחה, שכן לא התקיים לגביה הכלל של אי התייצבות משלוש ישיבות מועצה רצופות. בא-כוחה של צמח, עו"ד בנימיני, אף הציג בפני בית המשפט נתונים המצביעים על נוכחות של 85% של ישיבות המועצה.

עם תחילת הדיון בפני סגן נשיא בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, השופט אליהו ביתן, פנה השופט מיד לראש העיר, עו"ד ניסן בן-חמו ולבא-כוחו בישיבה, היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד חיים שימן,
ובמשך למעלה מעשרים דקות הסביר להם מדוע אין כל הצדקה לניסיון ההדחה.
במיוחד ציין לחובתם את הניסיון שנבלם להשביע חבר מועצה חדש במקומה של ריקה צמח.
בשלב מסוים הציע השופט לצדדים להגיע להסכמה בדבר ביטול ניסיון ההדחה מן המועצה.

ראש העיר ערד קיבל את הצעת בית המשפט ובכך בוטל בהסכמת הצדדים אקט ההדחה של צמח.
"לאחר ששמענו את דברי בית המשפט והחלפנו דברים בינינו, הגענו להסכמה לפיה המשיב יבטל את ההחלטה נשוא העתירה", נכתב בהחלטת בית המשפט.
ריקה צמח טענה בנוסף שהיא דורשת החזר הוצאות שכן את עבודתה היא מבצעת בהתנדבות.
"פעלנו בהתאם לסעיף בפקודת העיריות", טען  ראש העיר בבית המשפט באמצעות עו"ד חיים שימן:  ראש העיר הבין שהיעדרות מהישיבות מתייחסת רק לישיבות מן המניין וניתן לראות גם בהתנהלות יתר חברי המועצה שהם הקפידו שלא להיעדר מהישיבות מן המניין".

"על רקע הסכמת הצדדים אני מורה על מחיקת העתירה", נכתב בהחלטת בית המשפט ובכך למעשה התקבלה הדרישה שעמדה בלב העתירה ובית המשפט פסק לטובת חברת המועצה ריקה צמח, הוצאות משפט בסך כולל של 2.000 שקלים.

חברת המועצה ריקה צמח: "אני שמחה מאוד שהצדק יצא לאור בבית המשפט. מן הרגע הראשון היה ברור שהשופט מקבל את עמדתנו. היה כאן ניסיון כוחני להביא להדחתי מסיבות פוליטיות".

עו"ד אדיר בנימיני: "למהלך לא היה כל בסיס מבחינה משפטית וטוב שהוא סוכל בבית המשפט; מי שיזם את המהלך הזה כנראה קיווה כנראה מלכתחילה שמרשתי לא תגלה את הנחישות הדרושה ותפנה לערכאות משפטיות. מן הרגע הראשון היה ברור שבית המשפט עומד לקבל באופן מלא את טענותינו שלא היה כאן כל בסיס ציבורי או משפטי. בא-כוח העירייה גילה אחריות כשקיבל את עצת בית המשפט". 

 

תגובת ראש העיר, עו"ד ניסן בן חמו:
"התופעה שנבחרי ציבור לא מגיעים לרוב ישיבות מועצה, ובעצם לא ממלאים את שליחותם היא פסולה בעיניי. גם אם זה קורה בשורות הקואליציה שלי, כמו במקרה של ריקה צמח. לצערי עדיין ישנם מספר חברי מועצה שלא מקפידים להגיע לישיבות מועצה ולוועדות העירוניות שבהן הם חברים ובכך פוגעים בעבודה העירונית. אני מקווה שהמהלך בו נקטנו מבהיר לחברי המועצה הנוכחיים, כמו גם לאלה שייבחרו בקדנציה הבאה, שמי שמקבל את תמיכת הציבור מחויב להופיע לישיבות המועצה והוועדות העירוניות."