הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

מועצת ההורים העירונית - פתיחת שנת הלימודים תשע\"ב:

מאת: מערכת עיתון הצבי writer
תאריך: 2011-09-08 12:41:24

מועצת ההורים העירונית - פתיחת שנת הלימודים תשע\"ב:
"מועצת ההורים העירונית - פתיחת שנת הלימודים תשע\"ב:"

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ב, מועצת ההורים העירונית מברכת את התלמידים, ההורים וכל העושים במלאכה במערכת החינוך בברכת שנת לימודים פוריה ומשגשגת. 
מועצת ההורים העירונית פעלה במשך כל השנה באופן אינטנסיבי, בכדי לקדם מספר פרויקטים עירוניים  חדשניים, ובחודשי החופשה, קיימה פעילויות רבות בכדי לקדם את הערכות המערכת העירונית עד ליום פתיחת  שנת הלימודים.
רשימה מפורטת של שיפורים פיזיים שנעשו בבתי הספר והגנים השונים לקראת פתיחת שנת הלימודים ואילו המתוכננים להמשכה (למשל גדר לבאות), תמסר בימים הקרובים לכל יו"ר מועצת הורים בית ספרית.

רשימה מפורטת של ליקויים בטיחותיים שנמסרו על ידי מנהלי בתי הספר וההורים למערכת החינוך הושלמו לקראת פתיחת שנת הלימודים. מועצת ההורים תמשיך לעקוב אחר ביצוע והשלמת העבודות עד לתיקון כל הליקויים שגילינו ולשביעות רצוננו המלאה.


יום לימודים ארוך- (בגני הילדים ובתי"ס יסודיים) מועצת ההורים קידמה נושא זה כאחד מהנושאים המרכזיים של פעילותה בשנה האחרונה. נלחמנו רבות כדי לקיים את המערכת של יום הלימודים הארוך והבטחנו זאת להורים מתוך כוונה לא לכפות (בדגש על כפיה) על הורים שההסדר לא נראה להם, לא לקחת בכך חלק, אבל מתוך ראייה כי זה הקו העירוני. יתירה מכך – ההחלטה היא שבשנה זו יום הלימודים הארוך יתקיים במסגרת מיל"ת ורק בשנה הבאה תקוותינו שיהפוך לרשמי, בהשתתפות תשלום מינימלי של הורים במסגרת יוח"א. מספר הנרשמים ליום לימודים ארוך במערכת החינוך הולך וגדל מדי יום ויתקיים בהתאם למערך שפורסם כבר להורים -  עם אפשרויות ביצוע שונות לבחירה וכולל פעילות פנאי, חוגים, סיוע ועזרה בהכנת שיעורים ועוד - וכמובן ארוחה חמה (שוועד ההורים שותף לנושא הפיקוח על המזון) כמו כן, בכל מוסד נבחר כבר הצוות שינהל, יפעיל וידריך, גוייס ותודרך- אך צריך לזכור כי מדובר במערך ניסיוני, שנשתדל שיהיו בו מינימום תקלות ומקסימום ריצוי להורים ולתלמידים. לגבי מערך גביית הכספים תבוא הודעה נפרדת וכמובן לגבי וועדת הנחות וקריטריונים לזכאים.
 נשתדל שלא תתרחש כל התנגשות עם מערך החוגים והפעילויות הבלתי פורמאליות בעיר. התקבלה התחייבות ממחלקת החינוך כי בכל מוסד תופעל מערכת לפחות דו-שכבתית (גיל רך, א'-ב', ג'-ד', ה'-ו') כדי לענות על כל הצרכים, ללא קשר לכמות הנרשמים. בהתאם להרשמה נרחיב המעגלים. כדאי לרוץ ולהירשם!

החינוך המיוחד – מועצת ההורים מזכירה להורים שילדיהם לומדים בחינוך המיוחד, לעמוד על זכותם לקבל תכנית מפורטת שנתית לילדיהם במסגרות הייחודיות.

מרחבי החינוך – יחודיות בתי הספר, שנבחרה על ידי מועצת ההורים כפרויקט עירוני לשנה הבאה, טרם גובשה לחלוטין ובימים אלה מוקמת מינהלת שתעסוק בכך. הפרויקט יוביל להיערכות ברמה העירונית (לקראת פתיחת אזורי הרישום) של כל המוסדות (ולא רק) - אלא החל מהגן ועד התיכון, לנושא המרחבים החינוכיים בהתאם להתמחות בנושאים ממוסיקה, תיאטרון ומחול ועד לטכנולוגיה, מדעים ומנהיגות.
גם השנה תפעל "קרן קרב" בבתי הספר היסודיים ותקבל חיזוק ומענה באמצעות מיל"ת ואופק חדש, תוך שילוב מלא בין הפרויקטים. בחטיבת הביניים יימשך ויורחב פרויקט החוגים המובנים בכיתות ז' מתוך כוונה להרחיבו לשאר כיתות החטיבה ועד לתיכון, כרצף כלל עירוני מובנה.

"אופק חדש" בבתי הספר היסודיים יהיה נושא מרכזי לטיפול ומעקב של ועד ההורים העירוני בשנה הבאה, מתוך שימת לב מיוחדת ליישומו האמיתי בבתי הספר, חיזוקם של התלמידים וצוותי החינוך. הועד ידאג לכך שהפעילות תכלול כמתוכנן שעות פרטניות ועבודה בקבוצות לתלמידים (כולל חלשים ומצטיינים).
"עוז לתמורה "-  הינו פרויקט חדש שרק לאחרונה הוחלט על קיומו בתיכון ובחט"ב. לפיכך – בשנה הקרובה, משימתו של הועד תהיה לעקוב ולבקר אחר יישומו באותו האופן בתיכון ובחטיבה.

יחד עם פתיחת הלימודים, ממשיכה לפעול סיירת ההורים העירונית, בהנהגתה של מירי לגזיאל, לאחר פעילות קיץ אינטנסיבית ומוצלחת, וזאת בהמשך לפעילות העניפה של ועדת הנוער במועצת ההורים העירונית.

תאים אישיים לתלמידים - ירכשו על ידי בתי הספר היסודיים, החל מהשנה הנוכחית. בשלב ראשון עבור תלמידים עד כיתה ג' – וזאת ללא חיוב ההורים בתשלום. לועד ההורים ישנה כוונה לפעול למען  אחידות תשלומי הורים ואגרת החינוך בכל בתי הספר בעיר ובכלל זה התקבלה החלטה כי החל מהשנה הבאה תהיה בבתי הספר היסודיים  אחידות שימוש בספרים זהים ובתכניות לימוד זהות (למעט היחודיות).

גני הילדים מגיל 3 – מועצת ההורים פועלת בשיתוף הנהלת העיר ומחלקת החינוך למען ביטול תשלומי ההורים עבור גני הילדים  החל מגיל 3 ולא החל מגיל 4 כפי שקיים היום.
בשנה החולפת יזמה מועצת ההורים קידום תכנית אב בחינוך בערד ובימים הקרובים היא תובא להרחבת מעגלים ולשיתוף הציבור – ההורים מוזמנים לקחת חלק פעיל בעיצוב החזון החינוכי לילדינו מגני הילדים ועד לאקדמיה. במסגרת זו, פועל ועד ההורים העירוני עם הנהלת התיכון והרשות המקומית לכינון תוכנית ייחודית לתלמידים העולים לכיתה י"ב, אשר עלולים להיתקל בקשיים לקראת בחינות הבגרות.
כל זה – וזה עוד לא הכל! יש עוד הרבה עבודה ברוכה שנעשתה ועוד תיעשה. ההורים מוזמנים לבוא ולקחת חלק בבניית עתיד ילדינו ועירינו! בברכת שנת לימודים פוריה, משגשגת ומוצלחת!