הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

רפורמה בחינוך המיוחד!

מאת: מערכת עיתון הצבי writer
אודות הכתב: מערכת עיתון הצבי
תאריך: 2018-01-17 19:58:40

 

מיליארד ₪ תוספת לקידום ילדי החינוך המיוחד.

ההורה יחליט באיזו מסגרת ילמד ילדו, ויבוצעו התאמות במתקנים והכשרות לסגלי החינוך הרגיל. מיליארד ₪ לבינוי של מעל 1,000 כיתות לימוד חדשות - המטרה: לתת לתלמיד מענה קרוב לבית ולמנוע ממנו נסיעות ארוכות 

 

בשורה לציבור ההורים והתלמידים עם הצרכים המיוחדים.
משרד החינוך יוצא ברפורמה מקיפה בחינוך המיוחד ומפרסם ביום שלישי השבוע את מתווה התכנית. על רקע השינויים החברתיים והצרכים הרבים והשונים, אשר עולים מן השטח, מינה מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב, צוות מקצועי אשר במשך חצי שנה בחן את הצרכים. המנכ"ל אבואב, אימץ את המלצות הוועדה ואלה תיושמנה במערכת החינוך החל משנת הלימודים הבאה, תשע"ט.

הרפורמה כוללת שורה של המלצות, בהן: תיקון לחוק החינוך המיוחד משנת 1988. התיקון בוצע בשיתוף עם משרד האוצר, השלטון המקומי ויו"ר ועדת החינוך של הכנסת כאשר הוא מתייחס לפרק ג'  - מינוי ועדת השמה ולהרכב ועדת ההשמה  וכן לפרק ד' 1 – המתייחס לשילוב ילד עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
התיקון  מבטל את  וועדות ההשמה והשילוב, וקובע וועדה חדשה אחת - "ועדת זכאות". וועדה זו תקבע את זכאותו של הילד לחינוך מיוחד. בראש וועדת הזכאות  יעמוד נציג של משרד החינוך כדי להבטיח את שיפור האיכות המקצועית של הוועדה, ולהבטיח שרק תלמידים מתאימים יופנו לחינוך המיוחד. בדיקת הזכאות תהיה בהתאם לרמת התפקוד של הילד ולא רק בהתאם לסוג הלקות – בהתאם להמלצת דו"ח דורנר וכך גם בחירת סוג המסגרת (מסגרת חינוך מיוחד או שילוב בבית ספר רגיל). זו תעשה על ידי ההורה בלבד, להוציא מקרים חריגים שבהם השילוב יכול לפגוע בילד עצמו או בילדים אחרים.

במסגרת מתן המענים לריבוי הצרכים בחינוך המיוחד החליט המשרד, כי עליו להדביק את הפער של בינוי כיתות לתלמידי החינוך המיוחד במטרה להנגיש להם את החינוך למקום מגוריהם. בתוך כך, המשרד יקצה כמיליארד ₪ לשם בנייתן של 1,150 כיתות חדשות. הבינוי יתפרס על פני ארבע שנים, כאשר בשלוש השנים הבאות (שנים 2018-2021) ייבנו בכל שנה 300 כיתות חדשות ובשנה הרביעית עוד 250 כיתות. כיום ישנם כ-47,000 תלמידים עם צרכים מיוחדים המוסעים למוסדות חינוך המרוחקים מביתם. לא פעם מדובר בנסיעות ארוכות המתמשכות, לעיתים, מעל לשעה. 
במקרים בהם ילדי גנים יוסעו למוסדות חינוך המרוחקים מביתם, יצורף להסעתם מלווה. יצויין כי מדובר בהחלטה חדשה, שכן כיום ילדים מוסעים מביתם אל הגן ללא ליווי.  

 

הרחבת המענים תכנס גם אל תוך החינוך הרגיל, כדי להבטיח שילד עם צרכים מיוחדים ששולב בחינוך הרגיל יוכל לקבל סל מגוון של מענים טיפוליים, ובכך להעניק לו הזדמנות אמיתית להשתלב. בהתאם לזאת, מנהלי מוסדות החינוך יקבלו משאב גמיש, עמו יוכלו לרכוש שעות טיפול, לשלב שירותי פסיכולוג ואף להעניק להורים הדרכות. בנוסף, יוקצו בתוך בית הספר "חדרי מרחבים" בהם יוענקו לתלמידים עם הצרכים המיוחדים טיפולים רגשיים, חברתיים והוראה פרטנית. מורי בתי הספר יעברו הכשרות מקצועיות כדי לתת מענים מקצועיים בזמן אמת לתלמיד המשתלב  וכן ליווי מקצועי מטעם גורמים מומחים בתחום הרלוונטי ללקות/מוגבלות  של התלמיד. בבתי הספר הרגילים גם יוסדר תפקידו של רכז ההשתלבות כדי לייצר בבית הספר עוגן וחיבור בין הצרכים של התלמידים המשולבים לשגרת בית הספר הרגיל.

חלק מהתיקונים לחוק:
ביטול וועדות ההשמה והשילוב - במקום זאת: תוקם ועדת זכאות אחת.
בראש וועדת הזכאות יעמוד נציג של משרד החינוך – המטרה: שיפור האיכות המקצועית והבטחה שרק תלמידים מתאימים יופנו לחינוך המיוחד.
בדיקת הזכאות תהיה בהתאם לרמת התפקוד של הילד ולא רק בהתאם לסוג הלקות - במסגרת יישום המלצת דו"ח דורנר.
הורה יבחר את סוג המסגרת בו ילמד הילד שלו – במסגרת יישום המלצת דו"ח דורנר.
תלמידים שימצאו זכאים לחינוך מיוחד יקבלו סל שירותים מלא בהתאם לצרכים שלהם.

 

התאמות בתוך החינוך הרגיל

וואוצ'רים למנהלים  - המטרה: רכישת שעות טיפול, פסיכולוג, הדרכת הורים.
"חדרי מרחבים"- מרחב טיפולי המספק מענה רגשי, חברתי, לימודי וטיפולי.
ממקצעים את המורים המלמדים בחינוך הרגיל.
ליווי מקצועי למורים – לשם התמודדות "בזמן אמת" עם תלמידים.
הסדרת תפקיד רכז ההשתלבות בתוך בית הספר.

שר החינוך, נפתלי בנט: "ילדי החינוך המיוחד הם אהובים וחשובים לנו מאד. עלינו לעשות הכל עבורם. היום אנחנו עושים צעד משמעותי בקידום ילדי החינוך המיוחד, ומשלבים ידיים בסיוע להוריהם. זוהי בשורה עצומה: חינוך איכותי יותר, מקצועי יותר, מותאם יותר - וקרוב יותר לבית. להורים תנתן יכולת בחירה מקסימלית  על מנת לסייע לשלב את ילדיהם גם בחינוך הרגיל. לא נרפה עד שנדע שילדי החינוך המיוחד מקבלים את החינוך הטוב ביותר אני מברך את חברי , יו"ר וועדת החינוך והתרבות של הכנסת ח"כ יעקב מרגי, על שיתוף הפעולה בקידום הרפורמה"

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "לאחר עבודת מטה מעמיקה, אני שמח לבשר על רפורמה חשובה בחינוך המיוחד. בסכום של כמיליארד שקלים נבנה 1,150 כיתות חדשות, כך שכל הורה בחינוך המיוחד ייבחר לעצמו את המוסד החינוכי המתאים והקרוב ביותר. אנו משפרים באופן ניכר את סל השירותים, כך שכל תלמיד ותלמידה יקבלו חליפה אישית, מותאמת לצרכיהם, במקסימום איכות ומינימום בירוקרטיה".