הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

מדד ההישגים בערד בחינוך (לפי בחינת מיצ"ב) 2016

מאת: מערכת עיתון הצבי writer
אודות הכתב: מערכת עיתון הצבי
תאריך: 2017-05-17 21:32:39

מדד ההישגים בערד בחינוך (לפי בחינת מיצ"ב) 2016
"מדד ההישגים בערד בחינוך (לפי בחינת מיצ"ב) 2016"

ציוני המיצ"ב במקצועות הליבה, רמת הביטחון של התלמידים, הפערים הגדולים ורשימת בתי הספר בערד רושמים ירידה משמעותית מהפעם האחרונה שבוצעו בחינות מיצ"ב (2012)

 

דוח המיצ"ב מורכב משני חלקים: מבחני הישגים, ושאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית.מבחני ההישגים במיצ"ב נועדו לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי ביה"ס היסודי ותלמידי חטיבת הביניים ברמת הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה: שפת אם, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה ואנגלית, - ובשתי דרגות כיתה: ה' ו- ח'. בשפת אם נערכה בחינה גם בכיתה ב' .ממצאי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב נועדו לספק תמונה העולה מהשאלונים שהועברו לתלמידים ומהראיונות שנערכו עם המורים.

בדו"ח המיצב מצוין המיקום היחסי (עשירון) של ממוצע הציון בבית הספר ביחס לבתי הספר בכל הארץ. כך למשל, כאשר "עשירון אנגלית" של בית הספר הינו, למשל, 2 פירוש הדברים ש-80% מבתי הספר בארץ הגיעו להישגים טובים יותר באותו המקצוע.

ב- 2012 שכלול הציון בבתי הספר בערד היה 53. עתה פורסמו תוצאות בחינות המיצ"ב שבוצעו ב- 2016 בו נרשמה ירידה משמעותית בציון – 44.

הניתוח על פי הרקע החברתי-כלכלי של תושבי ערד ואופן חישובי נתוני המיצ"ב הארציים בשנים תשס"ז-תשע"ו מצביעים על קשר בין הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים לבין הישגיהם במבחני המיצ"ב. זאת ועוד, ממצאים אלה מראים כי הפערים בין תלמידים מרמות חברתיות-כלכליות שונות ניכרים כבר בהישגים במבחנים בשפת-אם בכיתות ב'. חשוב, אפוא, לבחון את הישגי התלמידים ברשות המקומית גם לפי הרקע החברתי-כלכלי המאפיין את תושבי הרשות ואת תלמידיה. לשם כך, בדוח הנוכחי מדווחים לצד הממוצעים הרשותיים גם ממוצעי קבוצת ההשוואה החברתית-כלכלית, הכוללת רשויות מקומיות מאותו מגזר שפה הדומות לרשות זו ברקע החברתי-כלכלי של תושביהן      ("דוברי עברית/ערבית ברשויות מרקע דומה".(

הדוח הנוכחי, שנת תשע"ו (2016), מבוסס על הסיווג העדכני של הרשויות המקומיות לאשכולות חברתיים-כלכליים, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2016 .

לשם ניתוח נתוני המיצ"ב קובצו עשרת האשכולות החברתיים-כלכליים לשלוש קבוצות רקע חברתי-כלכלי: נמוך, בינוני וגבוה, וכל רשות שויכה לאחת משלוש קבוצות אלו. יש לציין כי במקצת הרשויות חל שינוי בסיווג האשכול החברתי-כלכלי בפרסום האחרון של הלמ"ס, ובעקבות זאת השתנתה קבוצת הרשויות הדומות מבחינה חברתית-כלכלית שהן מושוות אליה. לדוגמה, רשות שסווגה בשנים תשע"ג-תשע"ה באשכול למ"ס הנכלל בקבוצת הרשויות מרקע חברתי-כלכלי בינוני משויכת בסיווג החדש לקבוצת הרשויות מרקע חברתי- כלכלי גבוה. במקרה זה, נתוני הרשות בשנים תשע"ג-תשע"ה מושווים לקבוצת הרשויות הדומות מרקע חברתי-כלכלי בינוני, בעוד נתוני תשע"ו מושווים לנתוני קבוצת הרשויות הדומות שכוללת כעת את הרשויות מרקע חברתי-כלכלי גבוה.

ציוני מקצועות הליבה 2016 בערד:

מתמטיקה: 52 - נבחנו 182 תלמידים ב-5 בתי ספר (כיתות ה'), 173 תלמידים ב- 3 בתי ספר (כיתות ח')
מדע וטכנולוגיה:36 - נבחנו 161 תלמידים ב-2 בתי ספר (כיתות ח')

אנגלית51 :- נבחנו 184 תלמידים ב-5 בתי ספר (כיתות ה'), 173 תלמידים ב- 3 בתי ספר (כיתות ח')
עברית34 :- נבחנו 184 תלמידים ב-6 בתי ספר (כיתות ה'), 168 תלמידים בשתי בתי ספר (כיתות ח')

 

ראש העיר, עו"ד ניסן בן חמו:

"הדגש החינוכי של בתי הספר הוא המשמעותי ביותר מבחינתי. הפעילות הערכית והמעורבות הקהילתית גוברים מבחינתי על מרוץ מבחנים וציונים, אכן לשמחתי בורכנו בבתי ספר ייחודיים שזוכים להערכה רבה.

יחד עם זאת, אנו מחויבים ללמוד את הנתונים כפי שפורסמו. בימים הקרובים נכנס את מנהלי מערכת החינוך כדי ללמוד על צרכי המערכת ולגבש תכנית עבודה לשיפור הישגי התלמידים".

 

בטבלאות הבאות מוצגים מספרי התלמידים שנבחנו בערד במבחנים השונים לכיתות ה' ו- ח'. בנתונים  שלאחריו מוצגים נתוני הציון הכולל (בסולם רב-שנתי) של התלמידים בבתי-הספר דוברי העברית ברשות. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים.