הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

המאבק על כריית הפוספטים ליד ערד הגיע לבית המשפט העליון

מאת: מערכת עיתון הצבי writer
תאריך: 2017-03-23 11:14:22

המאבק על כריית הפוספטים ליד ערד הגיע לבית המשפט העליון
"המאבק על כריית הפוספטים ליד ערד הגיע לבית המשפט העליון"

הדיון בעתירת עיריית ערד והמועצה המקומית כסייפה נגד כריית הפוספטים בשדה בריר הסתיים ביום שני השבוע בבית המשפט העליון כאשר העתירה נדחתה על הסף. יחד עם זאת, בית המשפט לא דחה את עתירה עתידית לאחר סיום שלב הליכי התכנון.

 

ירון רבינוביץ'

 

בתגובה לעתירה, המדינה דורשת שלא לבטל את החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה שאישרה את הכרייה: "בחינת ההשלכות תיעשה באמצעות תסקיר השפעה על הסביבה"

 

גילי סופר, מהמתנגדים לשדה בריר, פרסם בעמוד הפייסבוק שלו: "לפעמים גם הפסד הוא ניצחון: בית המשפט שמר לנו את הזכות לעתור בעתיד נגד ההחלטה הבלתי סבירה לאשר מכרה פוספטים בערד. העובדה שבית המשפט לא פסק הוצאות בתיק, מעידה כי בעתירה כשלעצמה יש ממש. יתרה מכך, בית המשפט קבע כי בהמשך הדיון במועצה הארצית על אישור תמ"א 14ב, המועצה הארצית "אינה כבולה למסמך המדיניות או לכל תכתיב או אילוץ אחר, ושומה עליה להפעיל את שיקול דעתה התכנוני במקצועיות ובפתיחות". ובכך קיבלה רמז עבה מאוד.  לאור זאת, אנו קוראים למועצה הארצית להימנע מאישור כריית הפוספטים בערד בתוכנית המתאר הארצית.  כל מי שעיניו בראשו ומכיר את נתוני האמת יודע כי בסופו של תהליך המכרה בערד לא יקום".

בתחילת 2016 הוגשה העתירה לביטול החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה, שאישרה כריית הפוספטים בשדה בריר. העתירה הוגשה נגד המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ממשלת ישראל, משרד הבריאות והגנת הסביבה וחברת רותם אמפרט.

הנתבעים, המיוצגים באמצעות פרקליטות המדינה, ביקשו לדחות את העתירה. "העתירה אינה מגלה עילה להתערבות שיפוטית בעת הזו", כתבו בתשובתם לבית המשפט. הם ציינו כי העתירה הוגשה טרם זמנה ודינה להידחות על הסף, מהסיבה שכרייה וחציבה תתאפשר רק אם תוגש תוכנית מפורטת, אשר תידרש לעבור את כל שלבי ההליך התכנוני.

 

"המועצה בהחלט נתנה דעתה לחששות שהועלו מפני פגיעה בבריאות ובסביבה, והיא השתכנעה שיש מקום לכלול את אתר זוהר דרום בתמ"א. החלטה זו נעשתה לאחר שמכלול השיקולים הובאו ונדונו בפניה. ולפיכך, לא נפל בהחלטה פגם המקים עילת התערבות", אומרים בפרקליטות.

 

בפרקליטות מסבירים כי הבחינה של כלל ההשלכות הכרוכות בכרייה באתר תיעשה באמצעות תסקיר השפעה על הסביבה. "בהתאם לממצאיו ניתן יהיה לקבוע את גבולות התכנית, לבחון חלופות לשלביות כרייה, חלופות שינוע וכן להטמיע הוראות שונות בנושאי הסביבה והצעדים לצמצום ההשפעות ככל שישנן, כגון: ניטור קפדני ועוד".

 

עוד מציינים בפרקליטות, כי משרדי הממשלה סיכמו על הכנת תסקיר חדש על ידי המדינה, שייערך על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד הבריאות.  

 

 

ראש העיר, עו"ד ניסן בן חמו: "ערך חיי אדם גובר על ערך הסביבה"

 

בדיונים בנושא הכרייה באזור נתגלתה מחלוקת בין נציגי משרד הבריאות לבין נציגי המשרד הגנת הסביבה באשר לתוספת זיהום האוויר הצפוי אם תאושר כרייה באתר. סגן ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות הבהיר כי המשרד מתנגד לכרייה בשדה בריר. המשרד הביע חשש כי קיימת תוספת סיכון ותחלואה לתושבי ערד ולאוכלוסייה הבדואית באזור.

 

המשרד התבסס, בין היתר, על חוות דעת מקצועית ממרס 2014 של פרופ' סאמט, מומחה בינלאומי בתחום.

 

מנגד, במשרד להגנת הסביבה טענו כי תוספת הזיהום מפעילות הכרייה לא תעלה על "ערכי הסביבה", שחריגה מהם אסורה לפי חוק אוויר נקי.

 

את הגשת הבג"ץ יזמה הנהלת העיר בראשותו של עו"ד ניסן בן חמו. אל העתירה הצטרפה המועצה המקומית כסייפה וכן קרוב ל-2,000 תושבי ערד שהצטרפו כעותרים אישיים.

 

בכתב העתירה נטען כי המועצה הארצית שגתה בהעדפת כרייה בשדה בריר על פני מקומות אחרים בגלל ערכי שמירה על הסביבה, החי והצומח. זאת כאשר ברור כי ערך חיי אדם גובר על ערך הסביבה. לטענתם, פרשנות המועצה הארצית ל"חוק אויר נקי", אינה תואמת לכוונת המחוקק שמטרתו להגן על חיי בני אדם מפני זיהום צפוי.

 

ראש העיר, עו"ד ניסן בן חמו, עדכן את התושבים מבית המשפט העליון באומרו: "לא אתן לזה לקרות! אסור שיאשרו את זה, כשמדובר בבריאות תושבי ערד", אומר ראש העיר וממשיך: "אנחנו לא נגד כימיקלים לישראל, אנחנו בעד תעסוקה איכותית בנגב, אבל עדיין, יש חלופות. מה שאנו דורשים, זה להחזיר את הדיון למועצה הארצית, לדון בחלופות הקיימות. אנו רוצים דיון אמיתי וממוקד
אני לא רוצה שנתעורר בעוד 100 שנים ונגיד, טעינו. אין מקום לטעויות, צריך לבצע דיון עמוק ועד אז צריך להמתין ולא לרוץ עם התכנונים הממשיכים מתחת לפני הקרקע. אנו דורשים שקיפות ושיראו את כל החלופות."

 

כאמור, בית המשפט דחה את העתירה על הסף וכך נרשם: "העתירה נדחית על הסף בהיותה עתירה מוקדמת. בצד האמור, למותר לציין כי כל טענות העותרים שמורות להם, וכי מקומה של הביקורת
השיפוטית יגיע עם סיומם של הליכי התכנון, ככל שתהיה עילה לכך".

כך מסכם בית המשפט ברשותם של כב' השופטים ע' פוגלמן, י' עמית, ו- א' שהם.

"העותרים סבורים כי הכרייה במקום תוביל לפגיעה בחיים ובבריאות התושבים המתגוררים בעיר ערד; במועצה המקומית כסייפה; וביישובים נוספים, ובעניין זה  נסמכים הם – לטענתם – על עמדת משרד הבריאות. להשקפתם נפלו פגמים בהליך התכנון והיה מקום לבחון חלופות נוספות המצמצמות את הפגיעה בחיים ובבריאות, – לאור עקרון הזהירות המונעת, ועל רקע הוראות חוק אוויר נקי, התשס"ח 2008- שמוסדות התכנון פרשו אותו לטעמם באופן מוטעה. מטעמים אלה, ונוכח פגמים נוספים שנפלו לפי הטענה בהליכי התכנון, מבקשים העותרים לבטל את החלטת המועצה הארצית", אומר בית המשפט העליון ומוסיף
"
הלכה פסוקה היא כי – ככלל – מקום בו טרם מוצו הליכי ההתנגדות הקבועים בדין, לא יידרש בית משפט לביקורת שיפוטית על שלבי ביניים של הליך התכנון, שטרם מוצה" ונותן אפשרות להגיש עתירה לאחר סיומם של הליכי התכנון.

מדוברות העירייה נמסר: "בית המשפט החליט שעתירת העירייה נגד אישור הכרייה בשדה בריר הוגשה מוקדם מהנדרש, משום שטרם הסתיימו הליכי התכנון והאישור. בית המשפט קבע ששמורה לנו הזכות לעתור שוב עם סיום הליכי התכנון. אנו נמשיך לפעול נגד כריית פוספטים בשדה בריר כל עוד ישנה סכנה לפגיעה בבריאות התושבים".

דוברות כי"ל בחרו שלא להגיב.