הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

מאבק השלטים בערד- "ממשיכים לתלות שלטים"

מאת: מערכת עיתון הצבי writer
אודות הכתב: ירון רבינוביץ
תאריך: 2017-01-25 20:32:42

מאבק השלטים בערד- "ממשיכים לתלות שלטים"
"מאבק השלטים בערד- "ממשיכים לתלות שלטים""

ביום שני השבוע, לאחר ארכה של בית המשפט להורדת השלטים שנתלו על ידי חסידות גור, יצאו צוותים של מחלקות האחזקה והפיקוח לממש את החלטת בית המשפט ולהסיר את השלטים התלויים. העבודה נעשתה בשעות הבוקר המוקדמות והוסרו שלטים רבים.

בשבוע שעבר ראש הטופס

 

עיריית ערד פנתה שוב לבית המשפט העליון על מנת להחיל את ההחלטה של בית המשפט גם על השלטים החדשים שחסידות גור תלו.העירייה הגישה בקשה ועדכנה את בית המשפט העליון כי נתלו שלטים חדשים. בית המשפט התבקש לאסור את תליית השלטים החדשים שלא אושרו בהתאם לחוק העזר העירוני ואינם תואמים את אמות המידה שנקבעו ע"י העירייה.

בעתירה של העירייה נכתבו הדברים הבאים:

"ערנותם של תושבי העיר שדיווחו על המתרחש למוקד העירוני ותוך שילוב משטרת ישראל גרמה להסרת השלט מיד עם תלייתו". עוד מוסיפה העירייה:

"....עולה כי ליד המשאית נצפו עוד שלטים רבים שהצבתם מתוכננת.....לאור זאת, מתבקש בית המשפט לאסור על המערערים או מי מטעמם לתלות כל שלט חדש שתלייתו לא אושרה בהתאם להוראות חוק העזר העירוני ואמות המידה".

בית המשפט דחה את בקשת העירייה והשיב
"
עם מתן ההחלטה מיום 15.01.20177, סיים בית המשפט את מלאכתו בנוגע לבקשה לעיכוב ביצוע. ממילא גם אין מקום להתייחס במסגרת הערעור לאירועים שלא עמדו לבחינתו של בית משפט קמא.
 
הבקשה אפוא נדחית".

כאמור חסידות גור תלו שלטים חדשים והוסיפו על הישנים את הכיתוב "ניסן בן חמו" ו- "עיריית ערד".

העירייה מנסה להסיר את השלטים החדשים שנתלו בעיר

ביום שלישי, שבו עובדי העירייה וניסו להוריד את השלטים החדשים שנתלו.

"בתי המשפט פסקו פסיקה אחת: מי שתלה שלט ללא היתר יהיה מחויב להסירו עד לתחילת השבוע. אך הוראת בג"צ לחוד ומעשי החסידות לחוד. אף שלט לא הוסר ואף נתלו שלטים חדשים תוך זלזול בהחלטות בתי המשפט", אומר דובר העירייה. עוד ממשיך ומפרסם דובר העירייה לכלי התקשורת ביום שלישי בערב: "בית המשפט העליון אישר לעיריית ערד להסיר את השלטים שנתלו בעיר. המשטרה בערד קיבלה הנחייה לסייע לעירייה בעבודתה.עובדי העירייה הגיעו לבצע משימתם אך הוקפו ונחסמו בידי עשרות חסידים.המשטרה לא סייעה ולא עושה דבר".

כאמור, ביום שלישי בערב ניסו עובדי העירייה להסיר שלטים נוספים אך עשרות חרדים הקיפו את עובדי העירייה ומנעו מהמנוף להגיע לשלט הבניין. ראש העיר, עו"ד ניסן בן חמו ומנכ"ל העירייה גרי עמל החליטו שלא להתעמת שלא לצורך עם המפריעים ולאפשר לחסידי גור להסיר את השלטים בעצמם עד ליום רביעי בבוקר, כפי שהתחייבו לעשות מול גורמי המשטרה באותן הזמן.

ביום רביעי בבוקר הגיעו פרטים על הסכם לא פורמלי שנרקם בין עיריית ערד לבין חסידות גור עוד ביום שלישי בערב:


חסידות גור תוריד את שלושת השלטים הענקיים שנתלו לאחרונה על ידי החסידות ובתמורה לכך, עיריית ערד לא תוריד את השלטים הקטנים.

"העירייה מתחייבת שלא מורידים את השלטים הקטנים", אומר גורם בחסידות גור ומוסיף "במידה ועיריית ערד תפר את ההסכם, אנו נציף את העיר בשלטים גדולים, שגם כך מותר לנו לתלות".
כאשר נשאל דובר העירייה לדבר ההסכם, אמר הדובר: "לא מכיר את ההסכם הזה. העירייה החליטה להוריד את השלטים ובמקום להוריד אותם בכוח, החליטה העירייה לנהוג באיפוק והגיעו להבנה שהם מורידים את השלטים. במהלך היום ירדו עוד שלטים".

 

בתמונה: החלטת בית המשפט לבקשתה של העירייה למנוע תליית שלטים חדשים.

ותמונות ניסיון הורדת השלטים על ידי העירייה.