הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

מבזקי חדשות - פסק דין לטובת עיריית ערד בנושא שיפוץ המרכז המסחרי

מאת: מערכת עיתון הצבי writer
תאריך: 2011-08-18 12:22:52

מבזקי חדשות - פסק דין לטובת עיריית ערד בנושא שיפוץ המרכז המסחרי
"מבזקי חדשות - פסק דין לטובת עיריית ערד בנושא שיפוץ המרכז המסחרי"

כזכור, לפני כתשעה חודשים הופסקה עבודתו של הקבלן אשר ביצע את עבודות השדרוג בפרויקט המרכז המסחרי, חברת גלנור בינוי ופיתוח בע"מ, וזאת לאחר שהתגלו ליקויים קשים בעבודתו. בשל הנזקים הכבדים שנגרמו לעירייה מעבודת הקבלן , ביקשה העירייה לחלט את הערובה הבנקאית שניתנה ע"י החברה כבטוחה לעמידתה בתנאי החוזה שנחתם עימה. חברת גלנור הגישה כנגד העירייה לבית המשפט בקשה לצו מניעה וכן תביעה כספית בגין הפסקת העבודה ונזקים שלטענתה נגרמו לה.  ביום שלישי האחרון דחה בית המשפט המחוזי בבאר שבע כב' השופטת שרה דברת את טענות חברת גלנור והורה על מימוש הערבות הבנקאית לטובת העירייה על סך 443 אלף ש"ח. כמו כן ,מתח בית המשפט ביקורת קשה על טענות החברה כלפי העירייה ובעלי התפקידים בה. בנוסף לאמור, חייב בית המשפט את החברה בתשלום הוצאות משפט לעירייה בסך של 12,000 ₪. לאחרונה הוציאה העירייה את העבודות לתיקון הליקויים והשלמת הפרויקט למכרז פומבי.