הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

תוואי מסילת רכבת לערד

מאת: אלכס ורד writer
תאריך: 2013-01-17 00:36:03

תוואי מסילת רכבת לערד
"תוואי מסילת רכבת לערד "

 

המועצה הארצית לתכנון ולבניה דנה בישיבתה בתאריך 6.11.2012 בתכנית מתאר ארצית תמ"א 24/23 – תוואי מסילה לערד.המועצה הארצית בחנה שתי חלופות והחליטה לבחור בחלופה של תוואי בין באר-שבע לערד לאורך דרך מס' 80 (מצומת ערוער, דרך בסיס נבטים, כסיפה, צומת תל-ערד לערד).המועצה הארצית, לאחר שדנה ובחנה את החלופות שהוצגו בפניה, ואת ההיבטים ההנדסיים, הסביבתיים, הכלכליים והתפעוליים שלהן, החליטה כלהלן:

1. המועצה הארצית רואה חשיבות בקידום תוואי מסילת הברזל בין באר שבע לערד כחלק מהחלטת הממשלה מס' 1421 בדבר תכנית נתיבי ישראל.

2.בפני המועצה הארצית הוצג שינוי תוואי המסילה המאושרת תמ"א 10/23 אל תוואי בין באר שבע לערד לאורך דרך מס' 80  בהתאם להמלצת הוועדה המשותפתלתחבורה יבשתית מיום 4.4.12, ועפ"י ניתוח חלופות בהיבטים הנדסיים, סביבתיים, כלכליים ותפעוליים, שהצביע על עדיפות לחופה לאורך דרך מס' 80על פני החלופה שלאורך דרך מס' 31. הובהר כי תמ"מ 23/14/4  (תכנית מתאר מחוז דרום) למטרופולין באר שבע משמרת תוואי נוסף לאורך דרך מס' 31,אשר יוכל לשמש בעתיד לתחבורה ציבורית. תוואי זה ייבחן שוב ויקבל ביטוי במסגרת תשריטי תמ"א 23 (תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל).

3. המועצה הארצית מחליטה להעביר את השינוי המוצע ל-תמ"א 23 להערות הוועדות המחוזיות לתקופה של 30 ימים.