הוסף למועדפים מערכת עיתון הצבי: 08-995-7777

ערד

והסביבה - ברוכים הבאים לערדניק, אתר החדשות המוביל בעיר ערד.

השקעה חסרת תקדים באוכלוסיה הבדואית בנגב

מאת: בן שיף writer
תאריך: 2012-11-29 11:53:43

השקעה חסרת תקדים באוכלוסיה הבדואית בנגב
"השקעה חסרת תקדים באוכלוסיה הבדואית בנגב"

שר התמ"ת, שלום שמחון, הכריז כי משרד התמ"ת ישלש את מספר מרכזי התעסוקה לאוכלוסייה הבדואית בנגב ויקים כבר בשנת 2013 עוד 4 מרכזי תעסוקה בעלי התאמה תרבותית ומקומית

שר התמ"ת שלום שמחון הודיע במסגרת טקס פתיחה חגיגי של מרכז מורשת תרבות בדואי ומעון חדש בתל שבע, על הקדמת פתיחתם של 4 מרכזי תעסוקה חדשים ביישובי הבדואים בנגב משנת 2014 לשנת 2013 ביישובים: תל שבע, לקייה, כסייפה וערערה.

שמחון אמר כי, במסגרת תוכנית "ריאן" (אדמה פוריה) כבר הקים משרד התמ"ת 2 מרכזים בחורה ובשגב שלום ושלוחה בעיר הבדואית רהט. בשל הצלחת המרכזים הקיימים וההכרה בחשיבותם התקבלה החלטה במשרד התמ"ת להקדים את פתיחת 4 מרכזי התעסוקה החדשים. "משרד התמ"ת רואה בשילובה של אוכלוסיית הבדואים בנגב בשוק העבודה יעד לאומי ממדרגה ראשונה. המשרד משקיע מאמץ גדול במיוחד בעידוד נשים במגזר הבדואי להשתלב במעגל העבודה", אמר שמחון.

מרכזי התעסוקה החדשים הינם חלק מהתוכנית האסטרטגית של משרד התמ"ת לפיתוח כלכלי של ישובים במגזר המיעוטים, בכללם יישובי הבדואים בנגב. הקמתם הינה פרי פיתוח משותף של משרד התמ"ת, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד ראש הממשלה וג'וינט ישראל.

מרכזי התעסוקה לבדווים בנגב יהיו אחראים לכל נושאי התעסוקה של האוכלוסייה הבדווית בנגב המתגוררת ב-7 יישובי הקבע ובמועצה האזורית אבו-בסמה. המרכזים מיועדים לפעול תוך שיתופי פעולה עם כלל הגורמים האזוריים והארציים הרלוונטיים: מנהלות תעשיה, אקדמיה, מוסדות חינוך, גופי מימון ותכנון אורבאני וארגונים נוספים תפקיד המרכז לקדם את סוגית התעסוקה של הבדווים בנגב על כל היבטיה, מקידום מדיניות ממלכתית והסרת חסמים ועד לטיפול בפרט מחפש העבודה. הנחת היסוד היא שרק לפעולה סינרגטית וכוללת יש סיכוי להביא לשינוי משמעותי, מתמשך ובר קיימא.

יעדי המרכזים: הגדלת מספר הבדווים המשתלבים בעבודה שכירה ובעסקים עצמאיים, שיפור המסוגלות התעסוקתית של בדווים להשתלב בעולם התעסוקה, הגדלת פוטנציאל ההכנסה של יחידים ומשפחות בדוויות, שיפור יכולת ההתמודדות של המשפחות והישובים לטפל בסוגיות תעסוקה והגדלת היצע העבודה השכירה עבור האוכלוסייה הבדווית, במיוחד אצל מעסיקים מחוץ למגזר. עקרון הפעולה הוא העצמת הפרט מתוך הקהילה לטובת שילוב ובעבודה, תוך הכוונה ללימודי הכשרה מקצועית ולהשכלה המותאמים לדרישות השוק והשמתו בעבודה.

המרכזים מהווים דוגמא למאמץ ייחודי להתאמה תרבותית של תכנית התעסוקה וקידום האוכלוסייה הבדואית. התוכנית נבנתה תוך התחשבות בערכים ובנורמות של הבדואים בנגב ובשותפות מלאה של מנהיגות והמוסדות הפורמליים והבלתי פורמליים של החברה הבדואית המסורתית.

המרכזים יספקו סל שירותי תעסוקה (הכשרות מקצועיות, הכוונה ליזמות עסקית), תשתית תעסוקתית (טיפול ויעוץ לאוכלוסייה הבלתי מועסקת ולקהילה, בניית קשרי מעסיקים ומאגרי מידע), הכוונה למנגנונים תומכי תעסוקה (הכוונה לפתרונות מימון, מסגרות לילדים) ועוד.

מלשכת הממונה על התעסוקה במשרד התמ"ת נמסר כי: " מרכזי התעסוקה "ריאן" לחברה הבדואית הינם חלק ממכלול הכלים שמעמיד משרד התמ"ת לטובת השגת יעדי הממשלה. המרכזים יפעלו לגיוס הקהילה הבדווית על כל גווניה, מרכיביה ומסגרותיה, יצירת מנגנוני עבודה עם רשויות ממלכתיות וארגונים מקומיים העוסקים בתעסוקה במרחב הנגב, יצירת שיתופי פעולה עם מעסיקים להגדלת היצע התעסוקה עבור האוכלוסייה הבדווית והסרת חסמים לטובת שיפור פוטנציאל התעסוקה השכירה והעצמאית."

"מציאות זו מחייבת בנית ארגון בעל פריסה רחבה שיהיה מסוגל לפעול בסביבה חברתית ותעסוקתית מורכבת, ולספק מערך פעילויות ושירותים ייחודי, "לדבר" עם מעסיקים ומחפשי עבודה כאחד ולהיות בעל יכולת תגובה לקהלים, לצרכים ותנאים משתנים."